จัดหิ้งพระในบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัว

สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนา การมีพระพุทธรูปอยู่ในด้านเพื่อกราบไหว้ สักการบูชา เป็นความเชื่อว่าจะช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ห้ามมองข้ามก็คือการจัดหิ้งพระให้เหมาะสม หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าควรจัดอย่างไรดี มาดูไปพร้อมกัน

วิธีจัดหิ้งพระในบ้านอย่างถูกหลัก

1. ต้องอยู่ที่สูง

พื้นฐานง่าย ๆ คือควรจัดหิ้งพระให้อยู่เหนือศีรษะของทุกคนในบ้าน ถ้าบ้านมีหลายชั้นก็ควรจัดเอาไว้ชั้นบนสุด โดยความสูงจากพื้นขั้นต่ำควรอยู่ที่ 5 ฟุต และคนในบ้านเอื้อมถึงเพื่อนำพระพุทธรูปมาสรงน้ำ กราบไหว้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ

2. ทำความสะอาดอยู่เสมอ

เทียบง่าย ๆ คนเรายังต้องการอยู่พื้นที่สะอาด การทำหิ้งพระให้สะอาดจึงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ไม่อยู่ใกล้กับสิ่งอัปมงคลหรือของต่ำ เช่น ห้องน้ำ (เอาไว้ใช้ปลดทุกข์), เสาลอย, คานบันได เป็นต้น

3. หันหน้าองค์พระให้ถูกทิศ

ทิศที่ถูกต้องคือ ทิศเหนือ เพิ่มความสุขให้กับคนในบ้าน, ทิศตะวันออก มีสิ่งเกื้อหนุน ประสบความสำเร็จ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มความร่ำรวยให้กับคนในครอบครัว

4. ตั้งอยู่ในพื้นที่สว่าง ไม่เป็นมุมอับ

ด้วยสิ่งนี้คือสิ่งนับถือภายในบ้านจึงไม่ควรตั้งอยู่ในมุมอับ หรือมองไม่ค่อยเห็น ควรตั้งเอาไว้บริเวณพื้นที่เคารพสักการะได้ง่าย

แม้เป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาแต่การปฏิบัติตามในฐานะของชาวพุทธก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย บางอย่างไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่กลับสัมผัสได้ว่าเป็นผู้ช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ได้จริง

Leave a Comment